Rosengard-EK

Vill du jobba som pastor hos oss och vara vår församlingsföreståndare?

VI
Helsingborgs Missionsförsamling har idag ca 180 medlemmar och är en av de två församlingar i Helsingborg, som är anslutna till Equmeniakyrkan. Helsingborg - ”Sundets pärla” - är en dynamisk stad med omkring 140 000 innevånare, som erbjuder rika natur- och kulturupplevelser samt en kontinental närhet. I stadsdelen Rosengården finns vår vackra och funktionella kyrka, som även inrymmer lokaler för equmenia samt en inhyrd skola.
I vår församling finns stora möjligheter, men också utmaningar. Vi erbjuder dig en intressant tjänst i en församling med ett varierat församlingsliv. Här finns en relativt omfattande equmeniaverksamhet, men också många pensionärer. Du kommer dessutom att verka i en miljö där du så gott som dagligen möter 120 högstadieelever. Tillsammans med försam-lingens medlemmar och ungdomar får du möjlighet att utveckla vår församling och equmenia.

Du
Undervisning, omsorg med själavård och möten med människor samt församlingsutveckling ligger dig varmt om hjärtat. Som person är du stabil och har en god teologisk utbildning. Du har tillräcklig erfarenhet, helst också som församlingsföreståndare och kanske inte enbart från arbete som pastor. Du är lyhörd och har lätt för att skapa relationer. Du har en god förmåga att knyta det kristna budskapet till dagens samhälle och de utmaningar människor i vår tid och stad möter. Det är en fördel om du känner engagemang för att vara och arbeta med ungdomar.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta församlingens ordförande Christina Melin 0703-90 45 11, mail christina.e.e.melin@hotmail.com  eller Per Leijon 0739 32 43 16, mail perleijon@hotmail.com.

Din ansökan sänder du senast 14 april 2018 till perleijon@hotmail.com.  Berätta om dig själv och din bakgrund samt vilka mål du vill arbete mot tillsammans med oss i Rosengårdskyrkan