Rosengard-EK

ROSENGÅRDSKYRKAN
Vi vill vara en öppen och välkomnande kyrka. Vi drömmer om en kyrka där vi kan göra skillnad bland alla som är involverade. Vi tycker att det borde vara spännande att komma till kyrkan, meningsfullt och givande för hela familjen. Gud gör något alldeles speciellt här och vi hade älskat om du ville vara en del av det. 

MUSIK
I Rosengårdskyrkan har vi ingen anställd musiker men väl ett antal ideellt medverkande körledare, sångare och musiker i många olika åldrar. Vi är oerhört glada och beroende av den musik som finns med i våra sammanhang och gudstjänster.  Känner DU att du kan bidra på något sätt, tveka inte att höra av dig. Kyrkokören är en projektkör som övar och medverkar i sånggudstjänster vid ett antal tillfällen under året. Kören leds utav Siw Leijon och Marie Stroh.

Alla körsångare är välkomna att vara med oavsett tidigare erfarenhet. 

DIAKONI
En del förändringar har självklart skett under åren - men det ursprungliga uppdraget ligger ändå som en grund också idag - att verka bland människor i deras vardag. Ofta förknippar vi diakoni med socialt arbete bland utsatta människor, men diakoni kan vara.

Diakoni är för oss kyrkan i samhälle och i vardagen, nedan kan du läsa mer om vår verksamhet

CAFÉ RIA
Verksamheten inom Café Ria i Helsingborg bygger på övertygelsen att varje människa har inneboende resurser till förändring av sitt liv. Den kristna tron lär att varje människa har ett ansvar för sina beslut och att förändring är möjlig även där det ser omöjligt ut. Klicka på rubriken för mer information.

BESÖKSGRUPPEN
Då och då är det svårt att ta sig till kyrkan, eller svårt att ta sig någonstans överhuvudtaget. Då kan det vara välkommet med ett besök. Vår besöksgrupp består av ett antal frivilliga som har tagit på sig uppgiften att besöka dig.

SJUKHUSKYRKAN
Sjukhuskyrkans arbete är ett ekumeniskt arbete mellan Svenska kyrkan och de frikyrkliga samfunden. I Helsingborg består arbetslaget av två präster, diakon, musiker och frikyrkopastor. Samarbetet fungerar bra med respekt för de olika traditioner, som de företräder. I arbetet ingår också beredskapstjänstgöring, vilket innebär att en av dem alltid finns i tjänst på kvällar och helger. Det man kan se är att sjukhuskyrkans tjänster efterfrågas allt oftare. Klicka på rubriken för mer information.

FAIRTRADE
Är en affärsdé, inte bistånd som hjälper små producenter från Afrika, Asien och Latinamerika att komma ut på världsmarknaden. Fairtrade innehåller följande kriterier:
Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
Faitrade premier investeras i lokalsamhälle och verksamhet
 - Barnarbete och diskriminering motverkas
- Demokrati och organisationsrätter främjas
- Miljöhänsyn och Ekologisk porduktion främjas.
Vad innebär det att vara en kyrka för Fairtrade?
Vi försöker alltid ha så många fairtrade produkter som möjligt.
Vi lobbar för och arbetar för att sprida fairtrades gospel.
Vi vill sammarbeta med andra organisationer med samma värderingar.