Rosengard-EK

d

Rosengårdskyrkan
Brytstugevägen 2

254 61 Helsingborg

4

Kyrkan
042- 16 22 25

        c

DIN GENEROSITET GÖR SKILLNAD!
Missionen och visionen för Rosengårdskyrkan är direkt förknippat med generositet hos människor som du. Vi finns till så att alla människor kan få hitta nytt liv i Jesus och vi hade älskat om du ville gå med oss i den missionen. Vi tar hand om din gåva med ett noggrant och ärligt förvaltarskap, ett etiskt handligssätt och ansvarsskyldighet så att du känner dig trygg med den den ekonomiska integriteten hos Rosengårdskyrkan.

BANKGIRO                                 SWISH
185-7044                           123 267 11 70