Rosengard-EK

Kontaktperson - Kerstin Olofsson
042-22 16 31 

RPG TISDAGSTRÄFFEN
Är en öppen gemenskap för alla som vill träffas i trivsam och berikande samvaro. Varje gång har vi en kort andakt, lyssnar till dagens gäst och dricker kaffe. Deltagaravgiften inklusive kaffe är 40:- 
Verksamheten är ansluten till RPG (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap.
RPG är en ideel och partipolitisk obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar.